STUDENEC VE SPÁRECH ZIMY | Filip Holič

STUDENEC VE SPÁRECH ZIMY

Na Studenci najdeme spoustu zajímavých věcí. Ať už to je rozhledna, lesy tvořené bučinami, které člověk příliš nezměnil, nebo také suťová pole. Suťová pole jsou zajímavá tím, že na nich můžeme často potkat kamzíky, ale také tím, že zde probíhá přírodní jev tzv. mikro exhalace. Jev, kdy na úpatí kopce je studený vzduch nasáván do soustavy průduchů tzv. ventarol, který pak prochází celou soustavou vnitřních puklin, zde se ohřívá od okolní horniny, a je podstatně teplejší vyfukován zpět do ovzduší nahoře na temeni kopce. Pokud chcete vidět mikro exhalace v celé své kráse musíte navštívit v zimě vrch Boreč v Českém středohoří, kde rozdíl teplot může být až 20°C. Tady na Studenci není tento jev tak výrazný jako na Borči, ale můžeme ho pozorovat v zimě na místech těsně pod horním okrajem suťového pole.

Chcete tuto fotografii?

Výsledná cena: 1358 Kč
111981719